หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และออกแบบแบรนด์ในยุคดิจิทัล

17 กรกฎาคม 2561


Implanting Brands into Digital and Designing Brand Architecture
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และออกแบบแบรนด์ในยุคดิจิทัล (วันที่ 17 ก.ค.61)

      ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แบรนด์เข้าสู่ยุคดิจิทัล ออกแบบโครงสร้างแบรนด์สู่อัตลักษณ์ใหม่ เพื่อสร้างความผูกพันและความจงรักภักดีกับลูกค้ายุค 4.0 อินไซด์กลยุทธ์แบรนด์ วางตำแหน่งการตลาดอย่างไรให้แบรนด์แข็งแกร่งจาก Good Brands สู่ Great Brand

Key Contents
1. How to build Brands?
2. Insightful Branding
3. Brand revitalization
4. Building Brand Characters
5. Effective Brand Positioning Strategies
6. Enhancing Brand Loyalty and Engagement
7. Developing Brand Architecture
8. Digital Branding
9. How to build Great and Good Brands

Key Benefits
1. เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และการออกแบบโครงสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งและทรงพลัง
2. อัพเดทเทรนด์และมุมมองใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาแบรนด์สู่ยุคดิจิตอล 3. เรียนรู้เทคนิคการเสริมสร้างความจงรักภักดีและสร้างความจดจำอย่างมีเสน่ห์
4. เรียนรู้จากกรณีศึกษาความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพและความล้มเหลวของการสร้างแบรนด์
5. เรียนรู้วิธีการและกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหารแบรนด์อย่างเหนือชั้น 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

- อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้านการตลาด องค์กรภาครัฐและเอกชน

- คอลัมนิสต์การตลาด Marketing is all around ของกรุงเทพธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 กรกฎาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 498 ครั้ง