หลักสูตรออนไลน์ Email Writing for Beginners

18 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเขียนอีเมลเบื้องต้น และสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนในระดับเบื้องต้น มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในทักษะ  การเขียนเชิงธุรกิจ และระดับภาษาทางการ

หัวข้อ หลักสูตร12 ชั่วโมง เนื้อหาอัดแน่นเช่น

1. Basic grammar lessons

2.Email structure, content, and styles in English, cultural conventions

3.Dos and don'ts in email writing, identify common misspellings and how to correct them

4.Build confidence in writing emails

5.หัวข้ออื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย


เรียนทุกวันเสาร์ เวลา10.00น.- 12.00น.

เริ่มเรียน18 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม2563

เรียนจบได้ใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

กลุ่มเป้าหมาย: บุคคลทั่วไปที่เริ่มหัดเขียนอีเมลทุกท่าน และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนอีเมลให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น ระดับภาษา: ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (Beginner) จนถึงระดับกลาง (Intermediate) การเรียนการสอนจะเป็นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

วิทยากร

ผู้สอน: สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์Kal Elleสถานที่อบรม (VENUE)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2563 10.00-12.00

จัดโดย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ : 084 656 6810

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 127 ครั้ง