หลักสูตร"ทิศทางการปรับตัวและวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความ

18 มกราคม 2564

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

-

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

สถานที่อบรม (VENUE)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 มกราคม 2564 13.00-15.00 น.

จัดโดย

สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0922464638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 287 ครั้ง