สิ่งที่องค์กรต้องปรับเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0

24 พฤษภาคม 2562

บริษัท พีเอ็มพี แมนเนจเม้นท์ จำกัด เรียนเชิญทุกท่าน ชมงานแสดงสินค้าและ สัมมนาฟรี ในงาน MHE Roadshow ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 นี้


หัวข้ออบรมสัมมนา

สิ่งที่องค์กรต้องปรับเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ทำไมเราต้องลดและควบคุมต้นทุนการผลิต และเทคนิคการลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ โดยสมาคมจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าของกิจการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุสถานที่อบรม (VENUE)

Wang Samran Hotel

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 พฤษภาคม 2562 09:00 - 16:00 น.

จัดโดย

ดีดีดี ทริปเปิ้ล ทู
เบอร์ติดต่อ : 0863100462

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 445 ครั้ง