สินค้าไทยในความต้องการของตลาด CLMV : การบุกตลาดต่างประเทศ ผ่านการเจรจาการค้าออนไลน์

24 กรกฎาคม 2564

วิทยากร

คุณอัจฉริดา อุณเวทย์วานิช

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
อาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่

สถานที่อบรม (VENUE)

Online ZOOM

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 กรกฎาคม 2564 13.00-14.00 น.

จัดโดย

THA ACADEMY
เบอร์ติดต่อ : 086-921-1665

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 460 ครั้ง