สัมมนา Pathway to Prove Tech Skill Start Here รับ Voucher สอบฟรี

1 ธันวาคม 2565

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา Pathway to Prove Tech Skill Start Here


เวทีเสวนาเข้มข้น 2 ชั่วโมง กับทีมบริหารจาก Certiport และ PeasonVue ผู้นำศูนย์ทดสอบทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทุกประเทศยอมรับ และตัวแทนกลุ่มผู้เขี่ยวชาญด้านไอที ร่วมถกปัญหาในหัวขอ "ใบรับรองทักษะไอทียังจำเป็นอยู่ไหมกับการทำงานในอนาคต" พร้อมทำความรู้จักใบรับรองทักษะ IT Specialist Certification


พิเศษ ผู้ร่วมงานแบบ On Ground รับ Voucher สอบ ITS Certification มูลค่า 2,900 บาท ฟรี

สามารถเลือกสอบโปรแกรมใดก็ได้ ภายใต้ 15 หมวดความรู้ ได้แก่

 • Artificial Intelligence
 • Cloud Computing
 • Computational Thinking
 • Cybersecurity
 • Data Analytics
 • Databases
 • Device Configuration and Management
 • HTML and CSS
 • HTML5 Application Development
 • ava
 • JavaScript
 • Networking
 • Network Security
 • Python
 • Software Development

*หมายเหตุ : บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มอบ Voucher สอบจำกัดหน่วยงานละ 2 ท่าน และกำหนดวันเวลาในการทดสอบเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


รายละเอียดการสัมมนา

 • วันสัมมนา : 1 ธันวาคม 2565
 • เวลา : 9.00 - 12.00 น.
 • สถานที่ : อาคาร MS Siam ชั้น 31
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา


รูปแบบงานสัมมนา

HYBRID SEMINAR

 • On Ground ณ อาคาร MS Siam (รับ Voucher สอบ ITS ฟรี)
 • รับชมทาง Online (รับส่วนลด Voucher สอบ ITS 50%)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) www.arit.co.th/seminar-its


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้สนใจยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยี และผู้ที่ต้องการสอบ ITS Certification

สถานที่อบรม (VENUE)

ห้อง ASCI อาคาร MS Siam ชั้น 31

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

1 ธันวาคม 2565 9.00 - 12.00 น.

จัดโดย

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 026103081

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 518 ครั้ง