สัมมนา Online : การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

25 มกราคม 2564

หลักการและเหตุผล

ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟาดฟัน ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ อาวุธที่นำมาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับเบื้องต้นนั้น คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถัดมาคือโอกาสทางธุรกิจ และกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในแต่ละเหตุการณ์ หลาย ๆ คนมองว่าประสบการณ์คือสิ่งจำเป็นในการอ่านเกมของคู่ต่อสู้ แต่แท้จริงแล้ว ทุกองค์ประกอบสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น และมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ก็คือ การใช้คำพูดเพื่อการเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมาย การเจราต่อรองนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต่างคุ้นเคย แต่หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบมีขั้นตอน ให้เป็นมืออาชีพและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถานการณ์

ที่สุดกับความคุ้มค่า หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการติดต่อทางธุรกิจให้สำเร็จ คุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพที่เปิดรับแต่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิต และเป็นที่รักของคนอื่น หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษExclusiveแบบสุด ๆ เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจและเทคนิคต่างๆ สู่การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช่และดีที่สุดในแบบฉบับของแต่ละคน นอกจากที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วยังสามารถนำไปเจรจาต่อรองเรื่องงานเรื่องอื่นๆ ได้อย่างสำเร็จ วิทยากรมีการเล่าและยกตัวอย่างถึงเรื่องจริงจากประสบการณ์และบุคคลสำคัญในสังคม เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจสถานการณ์จริง ทั้งนี้ยังมีการทำWorkshopเรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนต่างๆ เพื่อพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะ" อย่างแท้จริง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

บริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง รักองค์กร ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย 

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ สร้างความเชื่อถือในการเจรจาต่อรอง 

ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ 

ทุกท่านที่ต้องการเติมพลัง ฝึกเทคนิค และเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารแบบสะกดจิตผู้ฟัง ให้ดูดีแบบมืออาชีพที่ดูน่าชื่นชม สมกับเป็นสุดยอดนักเจรจา 

ผู้ที่เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเตรียมพบนำเสนองานลูกค้า 

เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ 

พนักงานขายแบบFace To Faceหรือทางโทรศัพท์ และพนักงานบริการ 

อบรมแล้วจะได้อะไร?

  üเข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความสำเร็จเป็นยังไง 

  üเปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น 

  üยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง 

  üลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ 

  üธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจใดได้เปรียบเสมอ 

  üผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ที่ดีในอนาคต

 

หัวข้อและกำหนดการอบรม

กิจกรรมปลุก "พลังแห่งชีวิต" (The Power of Life)

ใช้ศักยภาพสูงสุดในการงาน และชีวิตที่ยอดเยี่ยม ด้วยNLP 

เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking) 

แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 

ประเภทของการเจรจาต่อรองที่น่าสนใจและวิธีการเลือกที่จะนำไปใช้ 

องค์ประกอบในการเจรจาต่อรอง 

ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง 

การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อการต่อรอง 

§นิสัย (Nature) 

§อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side) 

§สถานภาพ (Status)และบทบาท (Roles) 

แนวทางเจรจา ภาษาGame Theory 

§หลักการทั่วไปพึงนำไปใช้ 

§ประสิทธิภาพของการใช้อย่างมืออาชีพ 

เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน 

ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล 

กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา 

§มีวิสัยทัศน์ (Vision) 

§มีความสามารถ (People Skill) 

§คิดเป็น (Know how to think) 

§มีความรู้ (Educated) 

§ทันสมัย (Modern) 

§สร้างสรรค์ (Constructive) 

§การรับรู้ (Perception) 

จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน 5นาที 

ขั้นตอนการเตรียมการเจรจา 

§ความสำคัญของการเตรียมการเพื่อเจรจาให้ได้ชัยชนะ 

§การสะสม แสวงหาข้อมูล 

§กำหนดวัตถุประสงค์ 

§กำหนดกลยุทธ์ 

§กำหนดบทบาทหน้าที่ 

• Listening & Speaking Technique 

เทคนิคการเจรจาต่อรองในแบบต่างๆ 

การดำเนินการเจรจา 

ขั้นตอนการส่งสัญญาณ 

การทำข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเด็น 

เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด 

การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ 

การทำข้อตกลง 

สรุปเนื้อหาโดยรวม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์ธนภัทร  ธรรมากัลยากุล

 

กำหนดการ    วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา            1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 มกราคม 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 41 ครั้ง