สัมมนา ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยVS เศรษฐกิจปี62

25 มกราคม 2562

สัมมนา ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยVSเศรษฐกิจปี62 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่25มกราคม2562 

เวลา08:45 -17:00น.ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ ถ.ราชดำริ

 

รายละเอียด

     พบการเจาะลึก Demand & SupplyโดยผลการสำรวจภาคสนามของAgency for Real Estate Affairs (AREA)ศูนย์วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ทำการสำรวจข้อมูลภาคสนามถึงโครงการทุกโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Metropolitan RegionหรือBMR)รวม9จังหวัด
     AREAติดตามการเคลื่อนไหวการขายของโครงการฯ อย่างใกล้ชิดมายาวนานกว่า24ปี จึงสามารถชี้นำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนงานอสังหาฯ ได้อย่างแท้จริง

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VSเศรษฐกิจ ปี62

  • ท่านจะได้รับความชัดเจนในภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย และสามารถนำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์คาดการณ์และสังเกตเหตุชี้นำการเตือนสถานการณ์ และชี้แนวโน้มอสังหาฯ'62ได้อย่างชัดเจน
  • โครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ กว่าพันแห่งมีภาวการณ์ขายขณะนี้อย่างไร โดยแยกตามทำเล ประเภทที่อยู่อาศัย และระดับราคา (78ทำเล6ประเภท8ระดับราคา) ทิศทางและแนวโน้มของการขายแต่ละประเภท
  • อัตราการขายได้ต่อเดือนแยกแยะละเอียดตามทำเล แบบไหนขายดี
  • แบบไหนขายไม่ดี พร้อมตัวอย่างโครงการขายดี-ไม่ดี
  • การวิเคราะห์โครงการสาธารณูปโภค เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่อนาคต

ค่าลงทะเบียน 
ท่านละ10,000บาท (ยังไม่รวมVat 7%) 
กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้3% 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้200 % 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน :  
https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=15

หรือช่องทาง Email : info@thaiappraisal.org
สอบถามรายละเอียด :02.295.2294

Tag :สัมมนาทิศทางตลาดทิศทางอสังหาแนวโน้มตลาดอสังหา 62 ,ตลาดที่อยู่อาศัย ,Demand & Supplyตลาดอสังหาริมทรัพย์, ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์วิเคราะห์ตลาดอสังหา, วิเคราะห์ตลาดอสังหา2562แนวโน้มธุรกิจอสังหา 2562สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2562


วิทยากร


ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
คุณ พรภักษ์ บูรณ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล และรองกรรมการผู้จัดการ AREA
คุณ อลงกต บุญมาสุข ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารพันธมิตร และ ส่งเสริมการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย
คุณ วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟคสถานที่อบรม (VENUE)

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 มกราคม 2562 08:30 - 17:00

จัดโดย

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เบอร์ติดต่อ : 022953905

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 735 ครั้ง