สัมมนาออนไลน์ : ทักษะการให้บริการเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ

29 เมษายน 2563

ทักษะการให้บริการเชิงรุก เพื่อศักยภาพผู้ให้บริการจากบุคลิกภาพภายนอก (การแสดงออกทางภาษากาย สีหน้า) และบุคลิกภาพภายใน (ลักษณะนิสัยใจคอ,ทัศนคติ,ความคิดที่เน้นการบริการเชิงรุก)

 

หัวข้อ

1.การบริการ คืออะไร

2.ความสำคัญของการบริการเชิงรุก

3.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริการและการสื่อสาร

4.ความสำคัญของผู้ให้บริการ

5.คุณลักษณะพร้อมเทคนิคการให้บริการที่ดีจากภายใน

6.ภาษากายผู้ให้บริการที่ควรและไม่ควรทำ

7.การสร้างรอยยิ้มแบบ real smile

8.เทคนิคการพูดในการให้บริการ

 

เวลาอบรม       3 ชม.  (14.00-17.00 น)

 

การลงทะเบียนสัมมนา ONLINE

• ค่าสัมมนาท่านละ 1,500 บาท (เฉพาะ Profile ส่วนตัว)

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. กรอกข้อมูลในใบลงทะเบียน  หรือกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ONLINE

2. ชำระเงินและแนบหลักฐานมาพร้อมกับการลงทะเบียน

3. เข้ากลุ่ม online ตามวัน เวลา ที่กำหนด

4. ใช้สิทธิเข้าห้องสัมมนา 1 ท่านต่อ 1 User (ส่วนตัว) 


ดร. นทษร สุขสารอมรกุล


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

ดร. นทษร สุขสารอมรกุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 เมษายน 2563 14.00-17.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 72 ครั้ง