สัมมนาออนไลน์ฟรี! IoT กับ โอกาสทางธุรกิจของไทย

29 มิถุนายน 2564

ในครั้งนี้ นายกสมาคมไทยไอโอที จะมาให้ความกระจ่างถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแบบก้าวกระโดด ตอบรับตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์ การเกษตร การผลิต และการท่องเที่ยว พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จ และอุปสรรคที่จะต้องพบเจอ พูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้ม โอกาสในการต่อยอดและสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ

▼สัมมนานี้เหมาะกับ

・ผู้บริหาร และ ผู้ที่สนใจด้าน IoT (ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น)

・บริษัทที่สนใจสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ


วิทยากร

คุณนิติ เมฆหมอก

นายกสมาคมไทยไอโอที และกรรมการผู้จัดการ Synergy Technology Co., Ltd / Synergy Innovation Co., Ltd. / Synergy Holding Group Co., Ltd. และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท สถาบันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลอีกมากมาย มาพร้อมกับความรู้เชิงลึกในด้าน IoT, AI และ Smart electronics
สถานที่อบรม (VENUE)

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มิถุนายน 2564 14.00-15.20 น.

จัดโดย

mirai campus
เบอร์ติดต่อ : 023923288

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 444 ครั้ง