สัมมนาฟรี Free Pre-Running Online by Zoom (75 นาที ) >> หลักสูตร 7 Skills for Supervisor

21 มกราคม 2565


Free Pre-Running Online by Zoom (75 นาที ) >> หลักสูตร 7 Skills for Supervisor   รีบจำนวนจำกัด

ต้องการสำรองที่นั่ง  ติดต่อคุณจิ๋ว
Tel 090 645 0992, 089 606 0444
Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com


สถานที่อบรม (VENUE)

Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 มกราคม 2565 10.00-11.15 น.

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 580 ครั้ง