สัมมนาฟรี! โซลูชั่นและเครื่องมือจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจอัตโนมัติ Therefore & AI-OCR

17 สิงหาคม 2565


สุดยอดโซลูชั่น และเครื่องมือที่จะช่วยจัดเอกสาร รวมถึงข้อมูลสำหรับธุรกิจของท่านอย่างมืออาชีพ


ลดเวลาในการป้อนข้อมูล เพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล ยกระดับองค์กรสู่การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล


เพิ่มผลผลิตการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร และเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้แบบเรียลไทม์
มมนาฟรี! โซลูชั่นและเครื่องมือจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจอัตโนมัติ Therefore & AI-OCR
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ และฝ่ายงานเอกสาร,บัญชี, บุคคลทั่วไป

วิทยากร


พบกับ 2 ผู้บรรยายที่เชี่ยวชาญ โซลูชั่นการจัดดการองค์กรโดยเฉพาะ คุณณัฐรุจา ปานมา [ Customer Support Manager | ECMS ] คุณจงรัก คณาฤทัยทิพย์ [ Solution Consult – Business Solution Division | Canon Marketing ]สถานที่อบรม (VENUE)

ออนไลน์ทาง Zoom Webinar

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 สิงหาคม 2565 13:30 - 15:00

จัดโดย

ECMS LTD.
เบอร์ติดต่อ : +66-93-582-1889

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 506 ครั้ง