สัมมนาฟรี!! แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามแนวคิด Circular Economy สู่การพัฒนาในกลุ่มจังหวัด

15 - 16 กันยายน 2564


ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ฟรี!

การสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด
 

ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
พร้อมร่วมเสวนาแนวทางขับเคลื่อนสู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

 ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสะดวกของตนเอง

สัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
พื้นที่กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือ (08.30 - 11.00 น.) ​ ​

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
พื้นที่ส่วนกลางและทั่วประเทศ (08.30 - 11.00 น.)​

สามารถสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3AGWfFg


ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมงาน: ​ กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่สนใจ​
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณชญานิน (097-939-8878) /คุณพัชรินทร์ (085-399-9496)

 Email : [email protected]


จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่สนใจ​

วิทยากร


รศ.ดร.พีระ เจริญพร
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(
หัวหน้าโครงการ)

ดร. สุจิตรา วาสนาดำรงดี
นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าคลัสเตอร์วิจัยไมโครพลาสติกและมลพิษพลาสติก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ปเนต มโนมัยวิบูลย์
หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ที่ปรึกษาโคงการด้านสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจหมุนเวียน)
สถานที่อบรม (VENUE)

ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 - 16 กันยายน 2564 เวลา 08:30 – 12:00 น.

จัดโดย

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : คุณชญานิน (097-939-8878) / คุณพัชรินทร์ (085-399-9496)

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 532 ครั้ง