สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

8 มิถุนายน 2562

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!! คุณกำลังมองหาสูตรพลิกธุรกิจอยู่หรือเปล่า มาร่วมพลิกธุรกิจ 8 มิ.ย นี้ กับนักพลิกธุรกิจตัวเอง จำกัดเพียง 100 ธุรกิจต่อรอบเท่านั้น!! สามารถมาได้ 2 ท่านต่อธุรกิจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
9.00-10.30 น. พลิกการขายสู่การขยายฐานลูกค้าออนไลน์ กับคุณ ปฤณ จำเริญพานิช
10.30 12.00 น. พลิกโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ Mr.Wilson Toh
13.00 - 14.30 น. พลิกปัญหาลูกค้าสู่นวัตกรรม คุณรวิศ หาญอุตสาหะ
15.00 - 16.30 น. พลิกธุรกิจด้วยกลยุทธ์การตลาด กับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย และเรียนรู้แนวคิดการสร้างเเบรนด์ในรูปแบบออนไลน์ กับ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

นักธุรกิจผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจการขยายฐานลูกค้าออนไลน์ การทำธุรกิจบุกตลาดต่างประเทศคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักธุรกิจผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจการขยายฐานลูกค้าออนไลน์ การทำธุรกิจบุกตลาดต่างประเทศ

วิทยากร

คุณปฤณ จำเริญพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

ไบเทค บานา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

จัดโดย

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 097-474-6644

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 866 ครั้ง