สัมมนาฟรีผ่านโปรแกรม ZOOM! "การเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ"

30 มกราคม 2564

สัมมนาฟรีผ่านโปรแกรม ZOOM! "การเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ"

วิทยากร

คุณษิญาภา สาเจริญ


สถานที่อบรม (VENUE)

KPN Tower

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 มกราคม 2564 13.30-15.30

จัดโดย

V&C Property Thai
เบอร์ติดต่อ : 0626234789

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 80 ครั้ง