สัมมนาดีๆที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจ และเจ้าของกิจการ ไม่ควรพลาด !!!

15 - 30 พฤศจิกายน 2565


สัมมนาดีๆที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจและเจ้าของกิจการไม่ควรพลาด !!!

 

สัมมนา START UP YOUR BUSINESS 4.0ปั้นธุรกิจให้ปัง บนโลกออนไลน์ ในยุค4.0 สัมมนาที่มีข้อมูลที่คุณ "ต้องรู้" ในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ที่เนื้อหาครบถ้วนมากที่สุด!! สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ ต้องการหาเครื่องมือทำการตลาดในยุคDIGITAL 4.0
​และเรียนรู้เทคนิคการสร้างยอดขายแบบถล่มทลายบนโลกออนไลน์

หลักการ เหตุผล และ ข้อมูลที่น่าสนใจ :

อยากสร้างธุรกิจออนไลน์
ให้ประสบความสำเร็จคุณต้องอ่าน

การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลนั้น จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีของสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนั้น รุ่ง หรือ ร่วง ได้ ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน "ธุรกิจออนไลน์"

ต้องทราบถึงช่องทางและความต้องการของตลาด รวมถึงวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ให้ทันยุคทันสมัย และเครื่องมือ (Tools)ที่จะนำมาใช้ในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอร์สอบรมนี้จะทำให้ท่านรู้ถึงKey success "กฏเหล็กในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล" ให้ประสบความสำเร็จแบบมั่นคงและถาวร พร้อมกับการมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของการเป็นเจ้าของธุรกิจในยุคเศรษฐกิจ4.0ได้


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สัมมนาดีๆที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจ และเจ้าของกิจการ ไม่ควรพลาด !!!

วิทยากร

ทีมงานอายุน้อยร้อยล้าน


สถานที่อบรม (VENUE)

Zoom meeting

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 - 30 พฤศจิกายน 2565 13.00-14.30 น. หรือ 19.00-20.30 น.

จัดโดย

Digital Marketing
เบอร์ติดต่อ : 0913916459

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 537 ครั้ง