สร้างทีมหน้าร้านให้โปรฯ ด้วย Teaching

18 สิงหาคม 2565

ทีมหน้าร้าน เป็นด่านหน้าในการส่งมอบสินค้า/บริการให้กับลูกค้า นอกจากการทำงานตามหน้าที่ เพื่อให้ทีมงานทำงานได้อย่างถูกต้อง ที่สำคัญคือจะต้องทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ทุกครั้งที่มาใช้บริการ ควรมีทักษะด้าน Soft Skill อื่นๆ ด้วย ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่สอนงานควรมีทักษะในการสอนงานที่ถูกต้อง

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

  • ความหมายของคำว่า การสอน “Teaching” และเป้าหมายของการสอนงาน ✔ ประโยชน์ของการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ทัศนคติที่ผู้สอนงานควรต้องมี
  • 4 ขั้นตอนในการสอนงาน (การเตรียม การนำเสนอ การให้ลองทำ และการประเมินผล)
  • หลักในการให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกลับไปพัฒนาตนเองได้
  • ข้อควรระวังในการสอนงาน

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจบริการ ก็สามารถเข้าร่วมหลักสูตรนี้ได้ เพราะสามารถนำหลักและขั้นตอนในการสอนงานไปใช้สอนงานให้กับพนักงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใครเหมาะกับงานนี้?

  • หัวหน้างาน, ผู้จัดการ
  • ทีม L&D, HR หรือฝ่ายพัฒนาบุคลากร ที่ต้องการมองหาหลักสูตร หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ พัฒนาทีมงานและองค์กร
  • ทุกท่านที่สนใจ หรือต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเอง


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, ผู้จัดการ

วิทยากร

อาจารย์หญิง (ปริณลดา ประเสริฐ)

ประสบการณ์กว่า 10 ปี กับการทำงานกับสายการบิน Japan Airlines นอกจากการเป็นพนักงานต้อนรับกับสายการบินแล้ว อาจารย์ยังมีความรับผิดชอบในการร่วมวางระบบการปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิและเป็นผู้จัดสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้พนักงานรุ่นใหม่ โดยจัดทำคู่มือการอบรมพนักงานให้เข้าใจมาตรฐานของการทำงานของสายการบินและปฏิบัติไปในมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้อาจารย์ยังรับผิดชอบในการรับมือการร้องเรียนและความพึงพอใจของลูกค้าอีกด้วย

อาจารย์นำความเชี่ยวชาญด้านการบริการ การรับมือกับลูกค้าหลากประเภท และการวางระบบการปฏิบัติงาน มาใช้ฝึกอบรมพนักงานให้บริษัทต่างๆ เพื่อสร้างทัศนคติการมีใจรักงานบริการและการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการบริการที่เป็นเลิศสถานที่อบรม (VENUE)

Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 สิงหาคม 2565 14:00-15:30

จัดโดย

H&G Thailand
เบอร์ติดต่อ : 0818907868

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 830 ครั้ง