วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ RE163

10 - 11 มกราคม 2563

หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ (RE163)

รุ่นที่ 26, วันศุกร์ที่ 10 - เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.


หัวข้ออบรมคอร์สสัมมนา
  • สถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน
  • ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด
  • การดีไซน์การใช้ประโยชน์พื้นที่ของอะพาร์ตเมนต์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ประสบการณ์ในการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์: ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
  • การศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนในธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: สภาพทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ทางการตลาด ทางการเงิน และอัตราผลตอบแทน
  • เทคนิควิธีการเสียภาษีอะพาร์ตเมนต์ให้มีประสิทธิภาพ
  • สินเชื่อเพื่อการลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: ปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อ การกำหนดวงเงินสินเชื่อ นโยบายและหลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ
  • ร่างสัญญาเช่าควบคุม และ เทคนิคการทำสัญญาเช่า: สาระสำคัญประกาศควบคุมสัญญา ร่างสัญญาที่มีผลกระทบน้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎหมาย


พิเศษ !!! ดูงานการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์ 1 วันเต็ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: >>>> https://www.trebs.ac.th/th/22/RE163


TAG: #วิเคราะห์การลงทุน #อะพาร์ตเมนต์ #ดูงานอะพาร์ตเมนต์ #บริหารอะพาร์ตเมนต์ #ทำอะพาร์ตเมนต์ #ภาษีอะพาร์ตเมนต์ #ธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ #เสือนอนกิน #อสังหาริมทรัพย์ #อสังหา

วิทยากร

อ. เฉลิมพล ทองไพฑูลย์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เจริญสิน แอสเสท ผู้บริหารหอพักอะพาร์ตเมนต์กว่า 30,000 ยูนิตอ. ธนวัสส์ ยงค์สงวนชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็มจีพลัสดีเวลลอปเม้นท์


อ. ธนินทร์ นนนที กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์อ. อารียา อนันต์วรรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมาย สยามซิตี้ จำกัดอ. วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ฯ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน


อ. ทิวา นาครัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส


ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส


สถานที่อบรม (VENUE)

สถาบันอบรมอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 - 11 มกราคม 2563 08.30 - 17.00 น.

จัดโดย

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เบอร์ติดต่อ : 02-295-2294

ค่าธรรมเนียม (FEE)

12,000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 395 ครั้ง