วิธีลดต้นทุนเชื้อเพลิงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหม้อไอน้ำ

23 สิงหาคม 2565

เนื้อหาประกอบด้วย

-ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานของหม้อไอน้ำ

-แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหม้อไอน้ำสำหรับนำไปปรับใช้

-วิธีการลดต้นทุนเชื้อเพลิงและมลภาวะจากการการใช้หม้อไอน้ำ

-ปรึกษา ถามปัญหาโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์หม้อไอน้ำ


วิทยากร

ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภพัสดุ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


สถานที่อบรม (VENUE)

Zoom Webinar

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 สิงหาคม 2565 13.00-14.30

จัดโดย

SGS Thailand
เบอร์ติดต่อ : 0894802482

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 1265 ครั้ง