วิทยากรมืออาชีพขั้นต้น Start Up Trainer

19 - 20 สิงหาคม 2565

หลักสูตรนี้เป็นการสร้างความมั่นใจในก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรทั้งภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร เพราะทุกองค์กรต้องการวิทยากรที่มีคุณภาพมาช่วยพัฒนาเพิ่มจุดแข็ง ลดจุดอ่อนขององค์กร
หลักสูตร Start Up Trainer สามารถช่วยท่านเพิ่มทักษะการพูด เรียนรู้พฤติกรรมผู้เรียน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้ความรู้ผู้อื่น
ท่านจะได้รับเทคนิคการพูดแบบมืออาชีพ

ท่านจะได้ทักษะการเป็นวิทยากร การครองเวที การนำเสนอ จากจุดเริ่มต้นที่แข็งแรง เน้นๆ เนื้อๆ ไม่มีกั๊ก จากวิทยากรที่มากประสบการณ์กว่า 20 ปี กว่า 2000 องค์กร กว่า 50,000 คนที่ให้ความรู้มาแล้ว

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจ การเป็นวิทยากรภายใน หรือภายนอกองค์กร ทุกสายงาน

วิทยากร

อ.ยอด  พงษ์ปณต  คอนทอง

ดร.วสุ  เรืองจิรสุข  พูดเสกเงิน

อ.แมน ภัทรกร  สืบทอง


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมมารวย การ์เด้น พหโยธิน กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 - 20 สิงหาคม 2565 09.00-17.00

จัดโดย

PDCA Training Center
เบอร์ติดต่อ : 0949918999

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 39 ครั้ง