ลดไขมันเพื่อสุขภาพดีระยะยาว

23 ตุลาคม 2562

กรมสาธารณะสุขและ ส.ส.ส ชวนเพื่อนๆทุกคนมาดูแลสุภาพกันกับสัมมนา

" ลดไขมันครั้งสุดท้าย"

เพื่อนๆเคยพยายามลดน้ำหนักหรือไม่

หากเพื่อนๆเคย แล้วไม่สำเร็จ ลองเข้ามาฟังสัมมนานี้

สัมมนานี้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่างและผู้มีปัญหาสุขภาพ 

สัมมนาที่จะบอกเล่าเรื่องราวของโภชนาการอย่างถูกวิธี

ภายในคอร์สสัมมนานี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับการตรวจองค์ประกอบร่างกาย

พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลตรวจ ฟรี


หัวข้อการสัมมนา

วาระที่1  : ไขมัน ร่างกายต้องการจริงหรือ

วาระที่2  : กลไกการทำงานของสารอาหารในร่างกาย

วาระที่3  : สาม สาม สาม , สามส่วน สามสร้าง สามสุข


ตลอด 2 ชั่วโมง คอร์สสัมมนานี้อยู่ในการดูแลของนักโภชนาการผู้ผ่านการดูแลนักกีฬาและผู้ต้องการลดไขมันมามากกว่า 200 ท่าน 

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.ลงทะเบียนผ่านทางเวปไซค์

2.ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้ง

3.รับฟังผลการลงทะเบียนพร้อมรับรหัสเข้าฟังสัมมนาจากเจ้าหน้าที่คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ต้องการดูแลรูปร่างและผู้มีปัญหาสุขภาพ

วิทยากร

นักโภชนาการผู้ผ่านการดูแลนักกีฬาและผู้ต้องการลดไขมันมามากกว่า 200 ท่านสถานที่อบรม (VENUE)

ศูนย์กลาง อาคารจามจุรีย์สแควร์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 ตุลาคม 2562 ช่วงบ่าย 13.00-16.00น. , ช่วงเย็น 19.00-21.00น.

จัดโดย

สถาบันกู๊ดเฮลท์เวลลีฟ
เบอร์ติดต่อ : 0841196918

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 341 ครั้ง