ลดคอมเพลน ที่ต้นตอปัญหา

4 สิงหาคม 2565

✔ การเข้าใจความต้องการของลูกค้า
✔ การฝึกผู้ให้บริการมีความเอาใจใส่ลูกค้า
✔ การทำโปรแกรมการยกย่องและให้รางวัลพนักงาน
✔ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน
✔ การจ้างพนักงานที่ "ใช่" เข้ามาทำงาน
✔ การสร้าง Culture ให้พนักงานมีความเป็นเจ้าของงาน


วิทยากร

อาจารย์เจี๊ยบ (ณัฏฐาภรณ์ เพราพรรณ)
Content Development Manager ที่ H&G Thailand สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาในการพัฒนาบุคลากร อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการยกระดับมาตรฐานการทำงานของพนักงานทุกระดับ ให้กับบริษัทชั้นนำในหลายธุรกิจ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 22 ปี จากแบรนด์ KFC โดยได้เข้าทำงานตั้งแต่ตำแหน่งในระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหารจัดการ ในการวางระบบการทำงานโดยรวมและการพัฒนาบุคลากรสถานที่อบรม (VENUE)

Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 สิงหาคม 2565 14:00-15:30

จัดโดย

H&G Thailand
เบอร์ติดต่อ : 0818907868

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 1600 ครั้ง