รู้แล้ว...รู้รอด การปรับตัวทางธุรกิจ ของยุค New Normal

17 กันยายน 2563

งานสัมมนา "รู้แล้ว...รู้รอด การปรับตัวทางธุรกิจ ของยุค New Normal" รู้แล้วรอด... - ด้วยการใช้ข้อมูลอุตสาหกรรม

- ด้วยการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
- ด้วยแหล่งเงินทุนอุตสาหกรรม


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ห้อง พาราเดียม A ชั้น 10

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 กันยายน 2563 8.30-12.30

จัดโดย

สถาบันพลาสติก
เบอร์ติดต่อ : 023915340

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 232 ครั้ง