รอบรู้เรื่องกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (International Commercial Terms 2020 :

26 มิถุนายน 2563

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  


=> ลักษณะสำคัญและพัฒนาการของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms : INCOTERM)
=> ลักษณะสำคัญของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (International Commercial Terms 2010 : INCOTERM 2020)
     > กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งทางน้ำและทางทะเล (Rules for Sea  and Inland Water Way Transport)
     > กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งหลายรูปแบบรวมกัน หรือรูปแบบอื่น ๆ (Rules for and Mode or Modes of Transport)
=> ความแตกต่างสำคัญของ INCOTERM 2020 กับ INCOTERM 2010  และเรื่องสำคัญที่ต้องรู้
     >  การยกเลิกและเปลี่ยนแปลง    
     >  การประกันการขนส่งสินค้า Freight Insurance
     >  ใบตราส่ง (Bills of Landing-B-L)   
     >  การเลือกใช้พาหนะในการขนส่ง 
     >  ภาวะความเสี่ยง      
     >  ความคุ้มครองในการประกันภัย 
=> ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายตามเงื่อนไขใน INCOTERM 2020  ที่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานต้องรู้
     >  การส่งมอบ (Delivery)     
     >  ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Transportation Cost)
     >  การทำประกันภัย CFR (Insurance)     
     >  ค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการศุลกากร CIF (Customs Clearance)
     >  การขนถ่ายสินค้าขึ้นและลงจากยานพาหนะ (Loading & Unloading)
     >  ความเสี่ยงในการสูญหายหรือเสียหาย (Risk of Losses)
=> แนวปฏิบัติของการส่งมอบสินค้าของ INCOTERM 2020  ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ
     >  FAS (Free Alongside Ship)     
     >  FOB (Free on Board)
     >  CFR (Cost and Freight)     
     >  CIF (Cost, Insurance and Freight)
     >  EXW (Ex Works)       
     >  FCA (Free Carrier)
     >  CPT (Carriage Paid to)     
     >  CIP (Carriage and Insurance Paid)
     >  DAT (Delivered at Terminal)    
     >  DAP (Delivered at Place)
     >  DES (Delivered Ex Ship)    
     >  DEQ (Delivered Ex Quay)
     >  DDU (Delivered Duty Unpaid)    
     >  DDP (Delivered Duty Paid)
=> ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ เพื่อให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อกำหนด INCOTERMS 2020 ได้ดี
     >  เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)
     >  เอกสารทางการค้า (Trade Documents)
     >  เอกสารทางการขนส่ง (Transportation Documents)
=> ข้อควรระวังและความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ INCOTERMS 2020 แต่ละเรื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 

----------------

วิธีการเรียนรู้ :
- บรรยายอย่างย่อและซักถาม
- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
- ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
- เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ
- ผู้จัดการฝ่าย/แผนก
- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก

- ผู้ที่สนใจทั่วไป

 

วิทยากร : ดร.ชำนาญ เงินดี
Assistant Vice President2 :AVP2ด้านTrade Finance Operation Dept. (TFOD) ธนาคารMIZUHO CORPORATE BANK LTD, BANGKOK BRANCH.(ธนาคารสัญชาติญี่ปุ่น) 
วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การให้บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance) รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรด้านการบัญชีและการเงิน และการจัดซื้อจัดหา
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ


ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
- ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน


สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่http://www.ptc.in.th


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ - ผู้จัดการฝ่าย/แผนก - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก - ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

ดร.ชำนาญ เงินดี

Assistant Vice President2 :AVP2ด้านTrade Finance Operation Dept. (TFOD) ธนาคารMIZUHO CORPORATE BANK LTD, BANGKOK BRANCH.(ธนาคารสัญชาติญี่ปุ่น) 
วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การให้บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance) รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรด้านการบัญชีและการเงิน และการจัดซื้อจัดหา
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 มิถุนายน 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0896776047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 65 ครั้ง