รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล

19 มกราคม 2565

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับองค์กร ลูกจ้าง ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ทั้งในบทบาทของนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้แทนนายจ้าง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ นำความรู้ และแนวคำพิพากษา ไปปรับใช้กับการบริหารงานบุคคลอย่างถูกต้อง

3. เพื่อลดข้อขัดแย้ง และสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

 

หัวข้อหลักสูตร

·       กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

·       ประเด็นการนับระยะเวลา (ให้นับรวมวันหยุดวันลา เป็นวันทำงาน)

·       ประเด็นหักเงินค่าจ้าง กับNo work No payต่างกันอย่างไร

·       ประเด็นการย้ายสถานประกอบกิจการ

·       สาเหตุของการสิ้นสุด ของสัญญาจ้างแรงงาน

·       อำนาจสอบสวนของนายจ้าง

·       ประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกา ที่เกี่ยวข้อง

·       ประเด็นขัดคำสั่งนายจ้าง เพราะขัดคำสั่งไม่ไปทำงานที่ใหม่ แต่ยังมาทำงานที่เดิม ยังถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่

·       ทำไมลาป่วยเท็จ ไม่ใช่ทุจริตต่อหน้าที่

·       นายจ้างมีสิทธิออกระเบียบห้ามพนักงานชายไว้ผมยาวและใส่ต่างหู ได้จริงหรือ

·       ทำไมการขาดงาน จึงมีผลกับการนับอายุงานเพื่อจ่ายค่าชดเชย ตามมาตรา 118

·       ประเด็นลูกจ้างไม่ยอมตรวจปัสสาวะ (สารเสพติด) ตามคำสั่งของนายจ้าง มีความผิดร้ายแรงหรือไม่

·       ทำไมแค่ตำหนินายจ้าง ถึงขั้นถูกเลิกจ้าง ไม่ได้ค่าชดเชย เชียว

·       ประเด็นตั้งบริษัททำธุรกิจ เหมือนนายจ้าง ถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ได้หรือไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 239/2545)

·       ประเด็นนายจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง กับบุคคลภายนอก หรือไม่

·       ประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกา ที่เกี่ยวข้อง

·       ถาม-ตอบปัญหา

 

รูปแบบการสัมมนา    - บรรยาย - นำเสนอกรณีศึกษา

 

อาจารย์อภิชาติ ปริยานนท์

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์อภิชาติ ปริยานนท์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 มกราคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 922 ครั้ง