ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ อ.สุกิจ 23 เมษายน 2563

23 เมษายน 2563


หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ อ.สุกิจ 23 เมษายน 2563

 

 Professional Negotiation and Close Selling Technique

 

หลักการและเหตุผล

 

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการรับมือการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้าน การเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างได้ผล เพื่อก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม  :       1 วัน (09.00-16.00 น.)

 

หัวข้อบรรยายและกิจกรรม

 

เข้าใจลูกค้า มองให้ทะลุ

การวางแผนการขาย การเตรียมข้อมูลก่อนการเจรจา

เทคนิคการเสนอขายโดยการเจรจาต่อรอง

3.1 วิเคราะห์หลักการเจรจาต่อรอง ที่สร้างอำนาจและความได้เปรียบ

 

- การวิเคราะห์กำหนดยุทธวิธีอำนาจต่อรอง

 

3.2  การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเจรจา

 

- สถานการณ์ของเราและคู่เจรจา

 

- การวางแผนกำหนดการเจรจาต่อรอง

 

3.3  กลยุทธ์การเจรจาแบบลื่นไหลและโน้มน้าวจูงใจ

 

- การสำรวจความต้องการคู่เจรจา

 

- การพิจารณาข้อเสนอ

 

- การแลกเปลี่ยนข้อตกลง

 

- ขอบเขตของการต่อรอง

 

3.4  สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการเจรจาต่อรอง

 

3.5  วิธีการจัดการเมื่อมีข้อโต้แย้ง และแก้ไขสถานการณ์

 

3.6  การยุติการเจรจา

 

3.7  การบริหารข้อมูลที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ในการเจรจา

 

การปิดการขาย

4.1 เหตุผลอะไรที่ทำให้ปิดการขายไม่ได้

 

4.2 เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายอย่างมืออาชีพ

 

สรุปทบทวนบริบทของหลักสูตร

 

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 

            - การบรรยาย

 

- แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice)

 

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

 

- ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม ->บรรยาย : 60 %Workshop :40%

 

- สรุป และ ถาม - ตอบคำถาม

 

ผู้เข้าฝึกอบรม : พนักงานขายทุกระดับ

วิทยากร   :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

 

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

 

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

 

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

 

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

 

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

 

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

 

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

 

Line id : @Tesstraining

 

Facebook : tesstrainingpage

 

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

www.tesstraining.com

 

www.inwtraining.com                                                                                                

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 เมษายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 25 ครั้ง