ยืนยัน หลักสูตร พิชิตการตลาดออนไลน์...อย่างนักการตลาดมือโปร (

27 ตุลาคม 2565

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการทำสื่อออนไลน์ให้ติดหน้าแรก Googleด้วยหลักการทำSEOอย่างถูกต้อง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำตลาดออนไลน์

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1ตีโจทย์ให้แตก !!! หลักการสร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจลูกค้า และ โดนใจGoogle

1.เจาะลึก !!! พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจ

-ความต้องการทั่วไป

-ความต้องการที่เฉพาะจงเจาะ

2.กิจกรรม Workshop :เจาะลึก !!! พฤติกรรมลูกค้า...สร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจ

3.เรียนรู้5ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Customer Journey : Buying Decision Model )

-ความสำคัญของแต่ละขั้นตอน

-วิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีผ่านทุกจุดTouch Point

4.ไขข้อสงสัย...เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสื่อออนไลน์ที่นักการตลาดมือโปรต้องทราบ !!!

- Website

- Facebook

- YouTube

- Instagram

- Twitter

5.การวิเคราะห์สื่อออนไลน์แต่ละประเภท...เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

6.เริ่มต้นดีมักมีชัย !!! สร้างสื่อออนไลน์อย่างไรให้โดนใจGoogle

-การเลือกใช้Hostingที่ถูกต้อง (สำหรับธุรกิจที่ใช้Websiteเป็นช่องทางการขายหลัก)

-การตั้งชื่อบนสื่อออนไลน์แต่ละประเภทให้ ลูกค้าค้นหาง่าย ติดอันดับ Googleเร็ว

-การเลือก บทความ/เนื้อหา ที่มีคุณภาพเพื่อนำมาลงในสื่อออนไลน์แต่ละประเภทอย่างถูกต้อง

7.กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ วิเคราะห์สื่อออนไลน์...

-วิเคราะห์จุดแข็ง และ จุดที่ต้องปรับปรุง ของสื่อออนไลน์ที่ธุรกิจคุณใช้

Module 2เคล็ดลับการทำสื่อออนไลน์ให้ติดหน้าแรกGoogleด้วยหลักการทำSEOอย่างถูกต้อง

8.Search Engine Optimization (SEO)คืออะไร

-เรียนรู้และเข้าใจ ความสำคัญของSEO

9.ก้าวแรกการทำ SEO เทคนิคการทำให้Googleรู้จัก Websiteของคุณ

-การสร้างตัวตนบนโลกGoogle

-การอัพเดต / ปรับแต่งข้อมูลหน้าเว็บ

10.เทคนิคการสร้างประสิทธิภาพให้Websiteเพื่อสร้างพลังSEOเชิงบวก

- Mobile Friendly

- User Friendly

11.กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ การใช้เครื่องตรวจสอบคุณภาพของ Website

-วิเคราะห์หาจุดที่ต้องปรับปรุง เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด

12.เทคนิคการใช้Keywordเพื่อเขียน หัวข้อ หรือ เนื้อหา(Content)อย่างถูกต้องตามหลักSEO

-ประเภทของKeyword

-ลักษณะของKeywordที่มีคุณภาพ

13.กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ การใช้เครื่องมือค้นหา Keyword

14.เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้าอย่างทรงพลัง

-ความถี่ในการสื่อสารกับลูกค้า

-ความสั้นยาวของสาร

-การสร้างสารที่สื่อให้ติดในSearch Engine (SEO)

-การเชื่อมโยงการสื่อสารในทุกสื่อออนไลน์ของธุรกิจ

15.กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนการเขียน Contentบนสื่อออนไลน์

16.เทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ภายนอกอย่างเหนือชั้น เสริมพลังการทำ SEO

-วิธีการเลือกสื่อออนไลน์ภายนอกเพื่อลงประชาสัมพันธ์

-กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์แบบดาวกระจาย

-รายชื่อสื่อออนไลน์ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ

17.เทคนิคการทำBacklinkเพื่อเสริมอันดับSEOให้กับ Website

-ประโยชน์และความสำคัญของการทำBacklink

-ประเภทของBacklink

-ลักษณะBacklinkที่มีคุณภาพ

18.หลักการทำSEOผ่านLocationที่นักการตลาดยุคใหม่ไม่ควรพลาด

19.กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ การทำ SEOผ่านLocation

20.เครื่องมือการติดตามและประเมินผลการทำSEO

21.สรุป คำถาม - ตอบ

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstrainingคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานขายทุกระดับ ผู้ที่สนใจ

สถานที่อบรม (VENUE)

โกลออคิด สุทธิสาร

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 ตุลาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

Tess training
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4032 ครั้ง