ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ (Business Writing

19 กุมภาพันธ์ 2563


ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ (Business Writing for effective communication in Organization ) 19ก.พ.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การทำงานในองค์กรปัจจุบัน พนักงานจำเป็นต้องใช้การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร ทั้งการเขียนจดหมายEmailบันทึกข้อความภายใน (Memo )

ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้ส่งสารสามารถสื่อสารข้อความตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงประเด็น ประหยัดเวลา ส่งผลให้การรับทราบ การประสานงาน การตอบกลับจากผู้รับสารอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน สร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารและความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษภายในองค์กรอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างเหมาะสมและมีอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

พนักงานทุกระดับต้น อาวุโส ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองค์กร

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.ความจำเป็นในการใช้การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

 1. หลักการสำคัญในการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองค์กร
 2. หลักไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียนเพื่อให้เกิดหลัก CSC

C - Correct, S - Simple and C - Concise

4.เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การตั้งHeadlineที่ตรงประเด็น
 • การเริ่มต้นIntro
 • เนื้อเรื่อง (Content )
 • บทสรุปและจุดประสงค์ที่ต้องการ (Conclusion and request )

5.ภาษาที่เหมาะสม และมารยาทและข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายใน

6.การเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ

 • การแจ้งข้อมูล
 • การนัดหมายการประชุม
 • การยืนยันการนัดหมาย
 • การยกเลิกหรือการเลื่อนการนัดหมาย
 • การเชิญเข้าร่วมการอบรม สัมมนา
 • การตอบกลับจม.เชิญ
 • การแสดงความขอบคุณ
 • การแนะนำพนักงานใหม่
 • การแจ้งบุคลากรเกษียณอายุ
 • การประกาศหยุดงาน
 • การตักเตือน

7.Workshop :การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

8.สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 - 17.00น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมWorkshop
 2. การนำเสนอตัวอย่าง และแนะนำพร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง                                                                อ.ชัญญชิตา ศรีชัยChanyachita Srichai

วิทยากร ที่ปรึกษาธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วนHRM,HRD,Knowledge ManagementและAdministrationประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจOil & Gasและอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่งManager, SR.Manager HRBP,และHR DirectorมีความถนัดในงานHR Generalistและมีความเชี่ยวชาญในCorporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & DevelopmentและPerformance Management System

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3 ท่าน ท่านละ3,200 บาท

ลงทะเบียน4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก 2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155 หมู่ที่1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com


สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 กุมภาพันธ์ 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 182 ครั้ง