ยืนยัน หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 29 มิ.ย.63

29 มิถุนายน 2563


หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 29 มิ.ย.63

 

หลักการและเหตุผล

 

สำนักงานทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาลมักจะมีเอกสารเข้า - ออกหลายประเภทเป็นจำนวนมาก  ซึ่งมีความสำคัญมากน้อยแตกต่างกัน  เอกสารบางชิ้นมีประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ในโอกาสต่อไป นอกจากนั้นยังใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง  ฉะนั้นถ้าสำนักงานแห่งใดต้องการดำเนินการด้านเอกสารอย่ามีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้หลักการบริหาร  และการจัดเก็บเอกสารที่ดีมีระบบเพื่อให้นำข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

 

การบริหารงานเอกสารที่ดี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความสูญเสียเรื่องเวลา ค่าใช้จ่ายแฝง และสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

จะเก็บเอกสารไว้ที่ไหน?เหมาะสม ไม่สูญหาย ง่ายต่อการสืบค้น

เพิ่มแฟ้ม เอกสาร ทำอย่างไร?เป็นระเบียบ ไม่ยุ่งยาก

เข้าใจวงจรเอกสาร ระบบ และขั้นตอนการจัดเก็บและบริหารจัดการเอกสารเพื่อใช้ในการทำงานจริงอย่างเห็นผล

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานธุรการ เลขานุการ พนักงานบริการ และพนักงานขายที่มีเอกสารจำนวนมาก ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทั้งการจัดเก็บเอกสารกระดาษ และเอกสารอิเลคโทรนิคส์ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

 

 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร สู่สำนักงานยุคไร้กระดาษอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร สู่สำนักงานยุคไร้กระดาษ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

 

หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.

 

 ความสำคัญและประโยชน์ของระบบบริหารเอกสาร

 การประเมินปัญหาต่าง ๆ ของการบริหารและจัดเก็บเอกสาร

ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร

ปัญหาด้านระบบ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ (สถานที่/อุปกรณ์)

 กิจกรรมWorkshop:บทวิเคราะห์และสรุปปัญหากลุ่ม

วงจรของการบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร

ประเภทของเอกสารในการทำงาน

วงจรการบริหารและจัดเก็บเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด

ระบบการจัดเก็บเอกสาร

มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร

ระบบการจัดเก็บเอกสารที่สะดวกต่อการใช้งาน และง่ายต่อการค้นหา

ข้อแนะนำในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บเอกสาร-ข้อมูล

ความรู้ความเข้าใจเรื่องตู้เก็บเอกสารและแฟ้มจัดเก็บเอกสาร

 การสร้างระบบควบคุมในการบริหารงานเอกสาร (Document System Control)

 ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารก่อนเก็บ

การวางแผนในการจัดเก็บเอกสารที่ได้ผล

วิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดเรียงแฟ้มเอกสาร

การจัดทำดรรชนีเอกสาร/แฟ้ม (Index)

การจัดเก็บเอกสารตามเลขเรียงลำดับ

การจัดเก็บเอกสารตามเรื่องและวิธีให้สีกำกับกลุ่มเรื่อง

การจัดระบบการยืมเอกสารเวลาในการเก็บ

กิจกรรมWorkshop:การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

 วิธีการปฏิบัติต่อเอกสาร แฟ้มเอกสาร และ ตู้เอกสาร

 ความสำคัญของอายุเอกสารและการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ

 ข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติมในการจัดเก็บเอกสาร

สรุป คำถามและคำตอบ

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

 

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

 

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

 

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

 

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

 

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

 

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

 

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

 

Line id : @Tesstraining

 

Facebook : tesstrainingpage

 

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

www.tesstraining.com

 

www.inwtraining.com

 

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มิถุนายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 28 ครั้ง