ยืนยัน ศักยภาพความเป็นเลิศ “เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0” อ.ประภาภรณ์ 29 เมษายน 2563

29 เมษายน 2563


ยืนยัน ศักยภาพความเป็นเลิศ "เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0" อ.ประภาภรณ์ 29 เมษายน 2563

 

หลักการและเหตุผล

 

ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

 

บทบาทของเลขานุการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความรุนแรงของการแข่งขันนั้น บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อเจ้านายตลอดจนผู้ร่วมงานของท่านให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

1.            เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่

 

2.            เพื่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน

 

3.            เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

 

1.  การพัฒนาตนเอง

 

• สิ่งที่เลขานุการควร และ ไม่ควรปฏิบัติ

 

• คุณสมบัติที่จำเป็นของเลขานุการยุคใหม่

 

• การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ

 

  การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ให้เกิดความประทับใจ

 

  การพัฒนาการสื่อสาร

 

  จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

 

  เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ

 

2.  การพัฒนาบทบาท

 

   บทบาท หน้าที่ของเลขานุการที่ผู้บริหารคาดหวังและต้องการ

 

  การทำความเข้าใจตัวผู้บริหารและงานผู้บริหาร เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

 

3.  การพัฒนางาน

 

  การวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม

 

   การวางแผน และการบริหารเวลา

 

  การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

 

4. การพัฒนาอาชีพ

 

  การพัฒนาอาชีพ - เพื่อโอกาสและความก้าวหน้า ขึ้นสู่จุดสูงสุด จากสายอาชีพ

 

5.Workshop:การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้า

 

6. สรุปคำถาม และคำตอบ

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

 

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

 

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

 

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

 

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดี

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

 

Tel :098-8209929,

 

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

 

Line id : @Tesstraining

 

Facebook : tesstrainingpage

 

www.tesstraining.com

 

www.inwtraining.com

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 เมษายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 27 ครั้ง