ยืนยัน การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System) 18 ธ.ค.62

18 ธันวาคม 2562


ยืนยัน การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System) 18ธ.ค.62

หลักการเเละเหตุผล

การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทําให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความ อยู่รอด ระบบการผลิตแบบลีน (LEAN MANUFACTURING SYSTEM) เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับ ทั่วโลกว่าเป็นระบบการผลิตที่สามารถลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า และลดความสูญเสียโอกาส ทางการผลิตได้ ทั้งยังเป็นระบบที่สร้างมาตรฐาน และแนวคิดสําคัญในการผลิตรวมถึงส่งเสริม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอีกด้วย ระบบการผลิตแบบลีนเป็นระบบการผลิตที่ทําให้มองเห็นโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้น มุ่งเน้นการกําจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม (VALUE ADDED) ให้กับสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสูญเปล่าทั้ง8ประการ (8 WASTES) การใช้เครื่องมือ และเทคนิค

หัวข้ออบรม

บทบาทและความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรในโลกแห่งการแข่งขัน 4.0

·      แนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายสำคัญที่สุดของการบริหารจัดการองค์กรและการผลิต

·      ภาพรวมและแก่นสำคัญของการผลิตของการบริหารงานด้วย  LEAN SIX SIGMA

ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้วย  LEAN SIX SIGMA คืออะไร?

·        LEAN SIX SIGMA  คืออะไร

บทบาทและความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรในโลกแห่งการแข่งขัน 4.0

·      แนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายสำคัญที่สุดของการบริหารจัดการองค์กรและการผลิต

·      ภาพรวมและแก่นสำคัญของการผลิตของการบริหารงานด้วย  LEAN SIX SIGMA

ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้วย  LEAN SIX SIGMA คืออะไร?

·        LEAN SIX SIGMA  คืออะไร

 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานก่อสร้างแบบลีน 
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการและภาพรวมของการบริหารงานก่อสร้าง
Construction as a Manufacturingงานก่อสร้างคือระบบสายการผลิตประเภทหนึ่ง
นิยามของคำว่า ความสูญเปล่า ประสิทธิภาพ และLEAN
ประโยชน์ที่จะโครงการจะได้รับจากการนำระบบลีนมาใช้ในงานก่อสร้าง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากก่อสร้างโดยไม่ใช้ระบบลีน
อุปสรรคที่สกัดกั้นการใช้ระบบลีนในงานก่อสร้าง
Workshop :สร้างกระบวนการเอาชนะอุปสรรคและนำระบบลีนมาใช้กับงานของ

·      แนวคิดพื้นฐานของ  LEAN SIX SIGMA

แนวทาง 5 ขั้นตอนของการดำเนินการ (VVFPC)ของLEAN MANUFATURIN

·       V - Value :การกำหนดคุณค่า

·       V- VSM-Value Stream Mapping : การกำหนดสายธารแห่งคุณค่า

·       F - Flow :การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ

·       P - Pull :การกำหนดการดึงของกระบวนการ

·       C - Continueous Improvement:การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์และเครื่องมือที่สำคัญของ LEAN MANUFATURIN

แนวทาง 5 ขั้นตอนของการดำเนินการ (DMAIC)ของSix Sigma

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,500บาท

ลงทะเบียน 3ท่าน ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน 4ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก 2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155หมู่ที่ 1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรมทั่วไป

วิทยากรสถานที่อบรม (VENUE)

อบรมที่ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด ชื่อห้อง Conference 1 แผนที่ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด ถ.วิภาวดีรังสิต (แยกสุทธิสาร) กรุงเทพฯ Gold Orchid Bangkok Hotel

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 ธันวาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 446 ครั้ง