ยืนยันอบรม บุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีในงานบริการและการขาย

20 กันยายน 2565


หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม

·        กิจกรรมละลายพฤติกรรม

·        กิจกรรม Mind Set for Goal (กรอบความคิดพิชิตเป้าหมาย)

·        ความหมายของภาพลักษณ์ในทุกมิติ

·        First impression in 7 sec

·        Charming Personal Analysis

·        ความสำเร็จของมืออาชีพอยู่ที่?

·        ความหมายของบุคลิกภาพที่ดี

 

พักรับประทานอาหารว่าง

·        ประเภทของบุคลิกภาพ

·        แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ

·        การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

·        การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

·        Work shop( ผู้ทรงเสน่ห์)

 

                 พักรับประทานอาหารเที่ยง

·         กิจกรรม "เคล็ดไม่ลับในการแนะนำตัวดูดีในแบบของคุณ"

·         ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

·         การสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อการนำเสนอขาย

·         จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจ

·         การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระดับบุคคลและองค์กร
(CRM, CEM, CE
,ERM)

·         การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวลูกค้า อย่างเหนือชั้น (เชิงลึก)

 

                 พักรับประทานอาหารว่าง

·        กระบวนการเปิดใจสู่ปิดการขายง่ายนิดเดียว

·        รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการประเมินบุคลิกภาพ คน4แบบ เพื่อการขาย

·        ท่วงท่า อิริยาบถ และการแสดงออกแบบนักขายมืออาชีพ

·        องค์ประกอบของความสำเร็จในการขาย

·         เคล็ดลับขั้นสุดยอดในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จ (Power in the Focus)

·         กิจกรรมFocus In The Target<Team Work>


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 กันยายน 2565 09.00-16.00 น.

จัดโดย

HrdzenterTraining
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 54 ครั้ง