มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ไทย หลังเปิดน่านฟ้า

16 ธันวาคม 2563

เสวนาวิชาการ ครั้งที่225: มาตราการกระตุ้นอสังหาไทย หลังเปิดน่านฟ้า

มาตรการที่จำเป็นที่จะให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่รอด หลังโควิด-19 หรืออยู่ร่วมกับโควิด-19

รัฐบาลควรออกมาตรการอะไรที่จะช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้าง เจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนต้องมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้ตนเองสามารถอยู่รอดได้หลังโควิด-19 และเติบโตไปพร้อมกับการดำรงอยู่ต่อไปของโควิด-19

กำหนดการ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 - 17:00 น.

13:00 น. เปิดการเสวนา และ ปาฐกถา เรื่อง "มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ไทย หลังเปิดน่านฟ้า" โดย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

13:15 น. สถานการณ์ล่าสุด: สถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทสไทย

14:00 น. เสวนา : มาตรการกระตุ้นอสังหาฯไทยหลังเปิดน่านฟ้า(วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ)คุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)

Mr. Mike Green CEO,Mike Green Group of Company

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร

คุณปรีชา ศุภปีติพร กรรมการมูลนิธิประเมิค่า-นายหน้าแห่งประเทสไทย

15:00 น. พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

15:15 น. เสวนา : มาตรการกระตุ้นอสังหาฯไทยหลังเปิดน่านฟ้า(ต่อ)

17:00 น. ปิดการเสวนา

ลงทะเบียนได้ที่:  https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=2คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เฉพาะสมาชิก(สามารถสมัครสมาชิกได้)

วิทยากร

คุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)

Mr. Mike Green CEO,Mike Green Group of Company

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร คุณปรีชา ศุภปีติพร กรรมการมูลนิธิประเมิค่า-นายหน้าแห่งประเทสไทย


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 ธันวาคม 2563 13.00-17.00

จัดโดย

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เบอร์ติดต่อ : 02-295-2294

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 88 ครั้ง