ฟรี!อบรมการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 Calibration Control Plus

2 กรกฎาคม 2565


หัวข้อการอบรม
1. ข้อกำหนด: ISO/IEC17025:2017
2.Internal Audit and Management Review : ISO/IEC17025:2017
3. การประเมินความเสี่ยง : ISO/IEC17025:2017
4. การควบคุมกระบวนการสอบเทียบ: ISO/IEC17025:2017

*กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ แอดไลน์ แอดมิน : @099owzka เพื่อประสานงาน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ นักศีกษา

วิทยากร

อ.ณัฐพงศ์ แพเรือง และทีมงานสถานที่อบรม (VENUE)

online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

2 กรกฎาคม 2565 9:00 - 16:00

จัดโดย

B Smart Consulting Co.,Ltd
เบอร์ติดต่อ : 0647169789

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 605 ครั้ง