ฟรี!อบรบการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015 Business Plus ออนไลน์

17 ธันวาคม 2565


หัวข้ออบรม
1. ข้อกำหนด: ISO 9001:2015
2.Internal Audit และ Management Review : ISO 9001:2015
3. การประเมินความเสี่ยง: ISO 9001:2015
4. การจัดทำบริบทองค์กร: ISO9001:2015
5. KPI and OKR การจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพและวัด

*กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ แอดไลน์ แอดมิน : @099owzka เพื่อประสานงาน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ นักศีกษา

วิทยากร


อ.ณัฐพงศ์ แพเรือง และทีมงานสถานที่อบรม (VENUE)

online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 ธันวาคม 2565 9:00 - 16:00

จัดโดย

B Smart Consulting Co.,Ltd
เบอร์ติดต่อ : 0619989562

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 1977 ครั้ง