ฟรีวิทยากร 10 หลักสูตรยอดนิยม

15 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2562

ทาง PDCA Training Center จัดทำ CSR ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยหลักสูตร 10 หลักสูตรยอดนิยมของเราตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา มากกว่า 100 องค์กรที่เราให้บริการเรา สนับสนุนวิทยากรที่มีคุณภาพขึ้นทะเบียนกับสมาคมการค้าวิทยากรและที่ปึกษา โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพียงให้ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังนี้

  1. ค่าเดินทางตามระยะทาง
  2. ค่าอุปกรณ์...(คู่มือ,วุฒิบัตร,อุปกรณ์การฝึกอบรม)


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ทุกสถานประกอบการทั่วประเทศ

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ปณต  คอนทอง

ผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้เชิงรุก

PDCA Training Center
สถานที่อบรม (VENUE)

In House

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2562

จัดโดย

สถาบันพัฒนาบุคลากรพีดีซีเอ
เบอร์ติดต่อ : 0949918999

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 373 ครั้ง