นายหน้าอสังหาฯ ยุคดิจิตอล

9 พฤศจิกายน 2562

ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จในอาชีพนายหน้า

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ความสามารถในด้านหารตลาดออนไลน์มากกว่า 5 ปี

วิทยากร

คุณรินรดา


สถานที่อบรม (VENUE)

สำนักงาน RE/MAX SUPERIOR

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 พฤศจิกายน 2562 14.00-16.00

จัดโดย

RE/MAXSUPERIOR
เบอร์ติดต่อ : 0652394456

ค่าธรรมเนียม (FEE)

399 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 269 ครั้ง