นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของโรงแรมและ Green hotel

29 พฤษภาคม 2562


วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าแม่บ้าน ได้รับความรู้ในเรื่องการยกระดับ มาตรฐานโรงแรม (THAILAND HOTEL STANDARD) พร้อมกับ การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภท โรงแรม (Green hotel) พร้อมทั้ง ความรู้ในเรื่องของเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (keeen) และการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับการทําความสะอาดอุปกรณ์ และสถานที่ภายในโรงแรมการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ท่านที่เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับใบประกาศการเข้าร่วม อบรมสัมมนานี้ด้วย


วิทยากร

คุณอุเทน เข้มขัน

คุณจิณฎา ศิลปานันทกุล


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม ลันตานา รีสอร์ท

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 พฤษภาคม 2562 13.00 -16.30 น.

จัดโดย

international certification service co.,ltd
เบอร์ติดต่อ : 084-021-9403

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 182 ครั้ง