ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

15 พฤษภาคม 2563

การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล

สัมภาษณ์เพื่อ
 recruit คนใหม่  การปรับตำแหน่ง / เลื่อนตำแหน่ง  การสืบสวน สอบสวน

เนื้อหาหลักสูตร
 วัตถุประสงค์การสัมภาษณ์
 การสัมภาษณ์คืออะไร
 สัมภาษณ์ไปทำไม
 หลักการสัมภาษณ์ที่ดี
 หลักในการตั้งคำถาม
 ข้อปฏิบัติของกรรมการสัมภาษณ์
 วิธีการสรุปผลการสัมภาษณ์
 การนำการสัมภาษณ์ไปใช้ในการบริหารบุคลากร

ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4738 

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
, 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกบอรมโมติวา


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ฝ่ายบุคคล HR หัวหน้างาน

วิทยากร

วัลภา วงศาโรจน์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 พฤษภาคม 2563 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 664 ครั้ง