ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา

27 กันยายน 2562

Consultative Selling Skills

ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา (ศุกร์ที่ 27 ก.ย. 62)

 สไตล์นักขายยุคใหม่เป็นธุรกิจที่ต้องเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นรายๆมีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักขายต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ หากการขายของเรามิใช่เพื่อวันนี้เท่านั้นแต่เป็นการขายในระยะยาว

     กระบวนการขั้นตอนของการขายสไตล์ที่ปรึกษา(Consultative Selling) จะเป็นรูปแบบการขายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ด้วยการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) อย่างแท้จริง โดยนักขายต้องมีความเข้าใจในเคล็ดลับ และหลักการให้คำปรึกษา เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราในระยะยาว


Key Contents

• ทัศนคติ และแนวคิดที่ถูกต้องของผู้ขายยุคใหม่ ที่ต้องพร้อม
• ภาพรวม บทบาท หน้าที่ของผู้ทำงานขายแบบมืออาชีพ ที่ต้องคำนึง
• แนวทาง การสร้างตนเองให้เป็นผู้ขายแบบที่ปรึกษา ที่สำเร็จ
• องค์ประกอบ สิ่งที่ต้องคำนึง เพื่อสร้างยอดขาย ในภาวะที่ท้าทายในปัจจุบัน
• ปัจจัยที่จะทำให้การขายสำเร็จ แบบมืออาชีพ
• คุณสมบัติของ ผู้ขายในแบบที่ปรึกษา ที่ผู้ขายแบบมืออาชีพ ต้องมี
• กระบวนการ การขายแบบมืออาชีพ (Professional Selling Process)
• หลักคิด และแนวทางการทำงานขาย ของมืออาชีพ (Principles of Successful Selling)
• เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ ในแนวทางที่ปรึกษา (Professional Selling Techniques)
• เทคนิคการเปิดสนทนาขาย กับลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างตลาด (Opening Techniques)
• เทคนิคการค้นหาความต้องการ เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการสูงสุด (Probing Techniques)
• เทคนิคการนำเสนอ ปิดการขาย แบบมืออาชีพ และตรงใจลูกค้า (Offering Techniques)
• เทคนิคการรับมือข้อโต้แย้ง และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งแต่ละแบบ (Handling Objection Techniques)
• เทคนิคการสรุปการสนทนาการขาย เพื่อความเป็นมืออาชีพ (Closing Techniques)
• แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับคำแนะนำจากวิทยากร เพื่อนำไปใช้ทำงานขายแบบมืออาชีพ


Key Benefits

1. เพื่อทัศนคติที่ถูกต้องของการทำงานขายอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานขาย แบบที่ปรึกษา
3. เรียนรู้ และเข้าใจ ปัจจัย ที่จำเป็น และต้องคำนึง ในการทำงานขายปัจจุบัน
4. แนวทาง เทคนิค วิธีการ เพื่อทำการสร้าง โอกาสขาย แต่ละรูปแบบการขาย
5. เทคนิค ในการรับมือข้อโต้แย้ง การต่อรอง จากลูกค้า (Handling Objections Techniques)
วิทยากร

คุณชนะ ก่อกิจกำธร

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท Total Sales Management Solutions จำกัด

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กันยายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 459 ครั้ง