ทดลองเรียน MBA ฟรี โอกาสสัมผัสประสบการณ์เรียนปริญญาโท ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

10 กันยายน 2565

ทดลองเรียนMBAฟรี โอกาสสัมผัสประสบการณ์เรียนปริญญาโท ที่วิทยาลัยดุสิตธานี พบกับอาจารย์กับกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันจริงในสถานที่จริง

ณ วิทยาลัยดุสิตธานี ศรีนครินทร์ วันเสาร์ที่10กันยายน2565เวลา9:00-11:30น.

 

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ ( Hospitality Business Management ) และ
กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ( Innovative Entrepreneur )และ
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management)

รายละเอียดการเรียนในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน:
จัดการเรียนเป็นการเรียนครั้งละ 1 วิชาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน (Block Courses)
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.
กลุ่มวิชาบังคับ (Required Courses) วิชา รวม 20 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses) 

  • นักศึกษาแบบวิทยานิพนธ์ จะต้องเลือกเรียนวิชาเลือก 3 วิชา รวม 12 หน่วยกิต 
  • นักศึกษาแบบค้นคว้าอิสระ จะต้องเลือกเรียนวิชาเลือก 6 วิชา รวม 24 หน่วยกิต 

Seminar จำนวน1หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตรประมาณ 1.5 ปี 49 หน่วยกิต (ระยะเวลาศึกษา 1 ปีการศึกษา + 1 ภาคการศึกษา)

บัณฑิตวิทยาลัยจะรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรหรือ ID Line ด้านล่างค่ะ 

ขอบคุณค่ะ 

คุณสุทธิรักษ์ (พี่ก้อ)  

เบอร์โทรศัพท์ 0958068871  

ไลน์ไอดี suttiraksk 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้สนใจปริญญาโท

วิทยากร

อาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี


สถานที่อบรม (VENUE)

วิทยาลัยดุสิตธานี ศรีนครินทร์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 กันยายน 2565 09:00-11:30

จัดโดย

วิทยาลัยดุสิตธานี
เบอร์ติดต่อ : 0958068871

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 4368 ครั้ง