ต่อยอดความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจโรงแรม ด้วยหลักสูตรการจัดการโรงแรม (เทียบโอนประสบการณ์)

29 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตรการจัดการโรงแรม (เทียบโอนประสบการณ์ถ่ายทอดโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพด้านการจัดการโรงแรมโดยเฉพาะจุดเด่นของวิทยาลัยดุสิตธานีคือเป็นพันธมิตรกับโรงแรมในเครือดุสิตธานีซึ่งเป็นโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของประเทศไทยและก่อตั้งมาแล้วยาวนานกว่า 40 ปี นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รู้จริง ทำจริง ใช้ได้จริงอย่างแน่นอน 

ครบครันรอบด้านทั้งความรู้ประสบการณ์และวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์โอกาสเติบโตในสายงานธุรกิจโรงแรม เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เพียง 1 ปีครึ่ง


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

มีประสบการณ์ในสายวิชาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์จากวิทยาลัยดุสิตธานี


สถานที่อบรม (VENUE)

วิทยาลัยดุสิตธานี

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 กุมภาพันธ์ 2563 09:00-16:30

จัดโดย

วิทยาลัยดุสิตธานี
เบอร์ติดต่อ : 0958068871

ค่าธรรมเนียม (FEE)

150000(4 เทอม) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 241 ครั้ง