ดูแลสุสานบรรพชนอย่างไร ให้ชีวิตปัง ! ทุกด้าน

21 พฤศจิกายน 2563


9.15-9.45 น. ลงทะเบียน
10.00-12.30 น. สุสานบรรพชน ส่งผลอย่างไรกับลูกหลาน ยุค 5G
เปิดเคล็ดลับทำไมต้องฝังแล้วลูกหลานจึงร่ำรวย
เปิดเคล็ดลับพันปีสุสานคนเป็น สุสานคนตาย
เจ่าอุ่งแซกี ต่ออายุ ปกป้องลูกหลาน 3 ชั่วคน
เนอร์วาน่า บ้านบึง 4 เคี้ยง 4 สุ่ง เกื้อหนุน ลูกหลาน สมบัติมหาศาล การงานมั่นคง คู่ครองเสริมส่ง รักใคร่ปรองดอง
พลังมังกรส่งเสริมสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโควิด-19
12.30-13.30 น. อิ่มอร่อย สไตล์บ้านบึง
13.30-15.00 น. ชมโครงการ ดูทางมังกร เก็บทรัพย์ รับมาก จ่ายน้อย ส่งเสริมหน้าที่การงานเติบโตมั่นคง ลูกหลานสืบทอดกิจการ
พูดคุยสบายๆ กับซินแส
เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้สนใจศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยากร

โดย อาจารย์ดำรงชัย แท่นศรีเจริญสถานที่อบรม (VENUE)

สุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง จ.ชลบุรี

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 พฤศจิกายน 2563 09:00-15.00 น.

จัดโดย

บริษัท เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0919066988

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 133 ครั้ง