คิดด้วยภาพสร้างสรรค์สื่อสารแบบใหม่ทางธุรกิจ

28 พฤศจิกายน 2562

Visual Thinking for Business Communication

คิดด้วยภาพสร้างสรรค์สื่อสารแบบใหม่ทางธุรกิจ(วันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ย. 62)        การสื่อสารในเชิงธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อประสิทธิผลขององค์กรทั้งการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร         รูปแบบในการสื่อสารแห่งโลกอนาคต Visual Thinking นั้นไม่ใช่แค่การฝึกวาดภาพ แต่เป็นการใช้ภาพวาดเพื่อสื่อความหมายของการคิด แทนการเขียนเป็นตัวหนังสือ ประโยค หรือถ้อยคำ ช่วยเพิ่มการจดจำในเรื่องที่สื่อออกไปมากกว่าตัวอักษรจะสามารถการจัดระเบียบความคิด และอธิบายผ่านภาพได้อย่างเข้าใจ ตรงเป้าหมายและชัดเจนที่สุด
         หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ "วาดภาพ" ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดของสมอง และสามารถนำเอาภาพต่างๆ เหล่านั้น มาอธิบาย สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพที่ตรงกันอย่างชัดเจน ถูกต้อง และที่สำคัญยังสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเป็นระบบ โดยที่ไม่จำเป็นต้องวาดภาพเป็นKey Contents

• The Importance of Visual Thinking : คิดเป็นภาพสิดี เล่าเรื่องของเรา ให้เขาเข้าใจ

• Draw it! Basic skill and guidelines : ลงมือกับทักษะพื้นฐานที่ใครๆ ก็ทำได้

         - การเลือกใช้อุปกรณ์และพลังของสีสัน ใบหน้าแสดงอารมณ์ และฝึกใส่ Visual Thinking ลงไปด้วยไอคอนอย่างง่ายและการใช้ภาพแทนคำ

• Visual Storytelling Templating : เค้าโครงเบื้องต้นของการเล่าเรื่องเป็นภาพ

         - การวางเค้าโครงของการใช้ภาพแทนคำสื่อสารให้โดนใจ ด้วยวงจรความคิดสร้างสรรค์ แบบ step by step

• Visual Thinking in IDEA Setting : ตัวอย่างการสื่อสารไอเดียด้วยการคิดเป็นภาพ

         - มองหาเป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์

         - สร้างการตัดสินใจและเปรียบเทียบ ในการเปิดตลาดใหม่ให้เข้าใจลูกค้า

         - ค้นพบไอเดีย ดีไซน์กระบวนการใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอด

         - สร้างต้นแบบสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ และสร้างทีมงานทรงพลัง

• การประยุกต์ใช้ Visual Thinking ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ

• เทคนิคการวาด “แผนภาพเจาะใจ” เพื่อสมมติความต้องการ และปัญหาของลูกค้าในอุดมคติKey Benefits

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้แนวคิดในการนำเอา Visual Thinking มาใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความคิดที่ได้ อธิบายผ่านภาพ ให้ผู้รับฟังมองเห็นภาพ ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิด Visual Thinking มาประยุกต์ใช้กับการ แก้ปัญหาทางธุรกิจได้


วิทยากร

คุณปกรณ์ เต็มใจ

- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Thinking 

- นักยุทธศาสตร์วางแผน หนึ่งในแคมเปญของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก(รัชดา)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 พฤศจิกายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 376 ครั้ง