คอร์ส ออนไลน์ หัวข้อ การออกแบบและสร้างโครงสร้างการนำเสนอ (Instructional Design of Presentation

29 กันยายน 2564

คอร์ส ฝึกอบรม ออนไลน์ (สามารถสมัครเข้าอบรมได้ทุกวันก่อนถึงวันจัดอบรม โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันจัดตามประกาศประชาสัมพันธ์นี้)

Face to Learn Online Course จาก L&DT

(เรียนรู้จากบันทึกวีดีโอในกลุ่มเฟสบุ๊คปิด)

หัวข้อ : การออกแบบและสร้างโครงสร้างการนำเสนอ (Instructional Design of Presentation)

เหมาะสำหรับ : 

 1. Creator/Youtuber, นักนำเสนอมืออาชีพ, บุคคลที่ต้องการพัฒนาการออกแบบและวางแผนการนำเสนออย่างเป็นระบบ ทั้งการนำเสนอรายงานในที่ประชุม/นำเสนอสินค้า/ทำเนื้อหาในสื่อต่างๆ

  ข้อดีในการอบรมในกลุ่มปิด : 

  เมือลงทะเบียนสามารถดูย้อนได้หลายครั้ง/สอบถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยนกับวิทยากรโดยตรง/ผู้เรียนคนอื่นในรอบลงทะเบียนเดียวกัน, เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถอยู่ในกลุ่มได้ 24 ชั่วโมง (1วัน) ณ วัน/เวลาที่ได้รับอนุมัติเข้ากลุ่ม สามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำกัด


  เนื้อหาสำคัญ (Learning Point):

  1. Mindset ของการเป็นนักนำเสนอ,สิ่งที่ควรระมัดระวังและควรปฏิบัติ
  2. ความหมาย/นิยามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องรู้ หน้าที่และเป้าหมายในการนำเสนอ
  3. กระบวนการนำเสนอและข้อระวังในการจัดทำ powerpoint
  4. การจัดทำข้อมูลสำหรับกลุ่มคนแต่ละประเภท
  5. ประโยชน์ที่ได้จากการออกแบบเนื้อหาและโครงสร้างการนำเสนอ
  6. จุดสำคัญ,ประเด็นที่ต้องคำนึงถึง/การเตรียมการนำเสนอ
  7. เทคนิคในการออกแบบและวางโครสร้างให้น่าดึงดูดใจผู้ฟัง
  8. 3 ส่วนสำคัญของการออกแบบและสร้างโครงสร้างการนำเสนอ
  9. เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบและสร้างโครงสร้างการนำเสนอและการเตรียมการนำเสนอ เช่น WIIFM,4MAT,4Ps+5W1H,Concept Thinking และมีแบบฟอร์มที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหลังจากจบการอบรม

  วิธีการอบรม:

  ดูวีดีโอการอบรม ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที (ตัวอย่างวีดีโอด้านล่าง), สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่มได้/Chat/Inbox พูดคุยกับวิทยากรได้ เป็นต้น


  ค่าลงทะเบียนเข้าดูวีดีโอฝีกอบรม :

  สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 500 บาทต่อ 1 Facebook User

  สำหรับนิติบุคคล (ในนามบริษัทและมีหัก Tax) ราคา 1,500 บาทต่อ 1 Facebook User **โปรโมชั่น❗️❗️ราคานี้ลดช่วง Covid-19 จากปกติ 2,500 บาn

  ลิงค์ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/x1w6bsRxehDyNtqR6

  ลิงค์ Facebook กลุ่มปิด LDT-Face to Learn Online Course https://www.facebook.com/groups/892022311221610/


  หรือติดตามรายละเอียดที่ Facebook Fanpage พิมพ์ค้นหา : ฝึกอบรม Inhouse และ Public 

  คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  Creator/Youtuber, นักนำเสนอมืออาชีพ, บุคคลที่ต้องการพัฒนาการออกแบบและวางแผนการนำเสนออย่างเป็นระบบ ทั้งการนำเสนอรายงานที่ประชุม/นำเสนอสินค้า/ทำเนื้อหาในสื่อต่างๆ

  วิทยากร

  อ.สันติทัต ไพใหม่


  สถานที่อบรม (VENUE)

  เรียนออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ของผู้เรียนเอง เช่น มือถือ, ipad, computer

  วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

  29 กันยายน 2564 ไม่จำกัดเวลา (ใน 24 ชั่วโมง เมื่อลงทะเบียน)

  จัดโดย

  Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.
  เบอร์ติดต่อ : 0944565756

  ค่าธรรมเนียม (FEE)

  500 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  ผู้เข้าชม: 424 ครั้ง