คอร์ส ออนไลน์-การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้จัดการนอกฝ่ายทรัพยาบุคคล HR for Non HR

30 เมษายน - 31 ธันวาคม 2563

คอร์ส ฝึกอบรม ออนไลน์

Face to Learn Online Course จาก L&DT

(เรียนรู้จากบันทึกวีดีโอในกลุ่มเฟสบุ๊คปิด)

หัวข้อ : การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้จัดการนอกฝ่ายทรัพยาบุคคล (HR for Non HR Manager)

วิทยากรโดย อ.สันติทัต ไพใหม่

เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไปที่สนใจงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR), หัวหน้างานและผู้จัดการทุกฝ่ายในที่ต้องทำหน้าที่ Non-HR, HR ที่ต้องการ Re-training แนวคิดและหลักการของงาน HR เป็นต้น

ข้อดีในการอบรมในกลุ่มปิด : เมื่อลงทะเบียนสามารถดูย้อนได้หลายครั้ง/สอบถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยนกับวิทยากรโดยตรง/ผู้เรียนคนอื่นในรอบลงทะเบียนเดียวกัน, เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถอยู่ในกลุ่มได้ 24 ชั่วโมง (1วัน) ณ วัน/เวลาที่ได้อนุมัติเข้ากลุ่ม สามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำกัด

เนื้อหาสำคัญ (Learning point) :

  1. ความเข้าใจของบทบาทหน้าที่ของการเป็น HR for Non HR Manager
  2. ทักษะหน้าที่ที่จำเป็นของหัวหน้างานและผู้จัดการ 3 ระดับของ Robert Kats Model
  3. เป้าหมายของการบริหารคนและบริหารงาน
  4. หลักแนวคิดพื้นฐานของงาน HR
  5. วิวัฒนาการของการบริหางานทรัพยากรมนุษย์
  6. ความสามารถของ HR ที่ควรมีตามความคาดหวัง
  7. หน้าที่และบทบาทสำคัญของ HR Non HR Manager **หลักการคิดของ Manpower Planning, Job Design, Job Analysis, Competency, Training and Development, On the Job Training (OJT), 70:20:10, Career path, Human Relation, Labour Law, Coaching & Counseling เป็นต้น
  8. การธำรงไว้ซึ่งระบบคุณธรรม
  9. 12+7 สมรรถนะหลักที่ Non HR Manager ต้องมี
  10. การสร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจกับลูกน้อง

วิธีการอบรม: ดูวีดีโอการอบรม ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที (ตัวอย่างวีดีโอด้านล่าง), สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่มได้/Chat/Inbox พูดคุยกับวิทยากรได้ เป็นต้น

ค่าลงทะเบียนเข้าดูวีดีโอฝีกอบรม :

สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 500 บาทต่อ 1 Facebook User

สำหรับนิติบุคคล (ในนามบริษัทและมีหัก Tax) ราคา 1,000 บาทต่อ 1 Facebook User

**โปรโมชั่น❗️❗️ราคานี้ลดช่วง Covid-19 จากปกติ 2,000 บาท

ลิงค์ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/x1w6bsRxehDyNtqR6

ลิงค์ Facebook กลุ่มปิด LDT-Face to Learn Online Course

https://www.facebook.com/groups/1527833504078064/


หรือติดตามรายละเอียดที่ Facebook Fanpage พิมพ์ค้นหา : ฝึกอบรม Inhouse และ Public (มีวีดีโอตัวอย่างหน้าแฟนเพจ) หรือเว็บของ www.ldthai.com  เลือก Online Course http://www.ldthai.com/online.html หรือช่องยูทูป ค้นหาช่อง : L&D Thailand TV


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR), หัวหน้างานและผู้จัดการทุกฝ่ายในที่ต้องทำหน้าที่ Non-HR, HR ที่ต้องการ Re-training แนวคิดและหลักการของงาน HR เป็นต้น

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่


สถานที่อบรม (VENUE)

บนคอมพิวเตอร์, เครื่องมือสื่อสารของผู้สมัครอบรม

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 เมษายน - 31 ธันวาคม 2563 ไม่จำกัด

จัดโดย

Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 164 ครั้ง