คอร์สเทรดหุ้นด้วยกราฟแท่งเทียนแบบพื้นฐาน Candlestick basic trading class

25 พฤศจิกายน 2561

ไม่ต้องมีพื้นฐานมา 2ชม. ดูกราฟเป็นเลยWithout basic, you can analyze chart in 2 hrs.

การเลือกหุ้นด้วยพื้นฐานอย่างง่าย Easy fundamental stock ion

ใช้พื้นฐานแท่งเทียนเทรดหุ้น ประกอบกับเทคนิคอื่นๆBasic candlestick trade with other technical

แบบฝึกหัด Workshop


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

tengtein team


สถานที่อบรม (VENUE)

Heartwork Coworking Porto Chino พระราม 2

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 พฤศจิกายน 2561 14.30-16.30

จัดโดย

tangtein team
เบอร์ติดต่อ : 0894790011

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 384 ครั้ง