ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา ฟรี! "Up Level ธุรกิจ BCG / New S-curve ไทย"

4 สิงหาคม 2565


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา "Up Level ธุรกิจ BCG/New S-Curve ไทย" ฟรี!!


ร่วมเสริมพลัง ฝ่าด่านปัญหาที่ธุรกิจ BCG/New S-Curve ของไทย ต้องเผชิญในปัจจุบัน ด้วยการ Up Level ธุรกิจของท่าน ผ่านเครื่องมือส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสวนา และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในหัวข้อ "เสริมพลัง ฝ่าด่านปัญหา ธุรกิจ BCG/New S-Curve" : ถอดบทเรียนจากผู้ประกอบการ นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00 - 12.00 น.
"Live สด" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!!! เพื่อรับ Link เข้าร่วมงาน : https://forms.gle/zg5sk9aTWYbjVgcQ6
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/3IOTbw7
เปิดรับลงทะเบียนสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

_______________________
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 097-939-8878 (คุณเกวลี ศิลาพัชรนันท์ หรือ คุณน้ำพระทัย พิบูลพานิช)


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE)

สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

จัดโดย

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 097-939-8878

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 672 ครั้ง