ขอเชิญร่วมงานสัมมนา แนวทางกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ภายใต้เศรษฐกิจไทย l หลัง COVID – 19

14 สิงหาคม - 09 กันยายน 2563


วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำแนวทางการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับจุดเด่นและศักยภาพของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ด่วน!! เข้าฟังฟรี  5 ภูมิภาค

เวลา 9.00 - 13.00 น.
 

1.จ.ตาก (วันศุกร์ที่ 14 ส.ค.63)

 โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด จ.ตาก

2.จ.สระแก้ว (วันอังคารที่ 21 ส.ค.2563)

ธนาสิริ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.สระแก้ว

3.จ.มุกดาหาร (วันอังคารที่ 25 ส.ค.2563)

โรงแรม พลอย พาเลซ จ.มุกดาหาร

4.จ.เชียงราย (วันพุธที่ 2 ก.ย.2563)

โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

5.จ.สงขลา (วันพุธที่ 9 ก.ย.2563)

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่


กลุ่มผู้เข้าร่วมโคงการ
บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ เจ้าของโรงงาน เจ้าของอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

9.00 - 9.30 น.    ลงทะเบียน

9.30 - 09.45 น.   พิธีเปิด

09.45 - 10.15 น.  รับฟังการบรรยาย "แนวทางการปรับตัวของการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)"

10.15 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 11.00 น.  รับฟังการนำเสนอ "(ร่าง) แผนการตลาด และประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

11.00 - 11.30 น.  กิจกรรมเสวนา "แนวทางการกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ และปรับแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ"

11.30 - 12.00 น.  ช่วง ถาม - ตอบ

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน


สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/2CNu6Ex


สอบถามเพิ่มเติม

เจ้าของโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษา สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โทร 097-9398878 (คุณพัชรินทร์ และคุณสุพัตรา) อีเมล [email protected]คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ เจ้าของโรงงาน เจ้าของอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล 
อ.ประจำภาควิชาการตลาด ๕ณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.พีระ เจริญพร 
อ.ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด จ.ตาก l ธนาสิริ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.สระแก้ว l โรงแรม พลอย พาเลซ จ.มุกดาหาร l โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย l โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 สิงหาคม - 09 กันยายน 2563 9.00 - 13.00 น.

จัดโดย

TU RAC
เบอร์ติดต่อ : 097-9398878

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 903 ครั้ง