การใช้เครื่องมือใน Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

29 มกราคม 2563

โปรโมชั่นพิเศษ สุดคุ้ม!

✔ สมัคร ท่าน ลดทันที 10%

✔ สมัครพร้อมกัน ท่าน ลดทันที 20%

✔ สมัครพร้อมกันท่าน ลดทันที 30%

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้200%ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่437*

 

หลักสูตรอบรมด้านทักษะในการทำงาน


การใช้เครื่องมือใน Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


(Essential Tools & Functions in Excel)

 


ในโลกธุรกิจ Microsoft Excel ยังคงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่องค์กรส่วนใหญ่ใช้ในการทำงานส่วนต่างๆ อยู่อย่างแพร่หลาย  ด้วยคุณสมบัติของโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กรเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคต แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันก็คือบุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กรสามารถใช้งาน Microsoft Excel ได้ตามความเข้าใจของตนเองเท่านั้น หากต้องประยุกต์ใช้งานในรูปแบบที่ต่างจากที่เคยทำอยู่ก็จะไม่สามารถทำได้ เนื่องจากขาดความเข้าใจในพื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม

 

หลักสูตรอบรมนี้จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ต้องใช้งานโปรแกรม Microsoft Excelสามารถนำเอาเครื่องมือในโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้


วัตถุประสงค์ของการอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในภาพรวมของ Microsoft Excel

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Microsoft Excel

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ PivotTable ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำข้อมูล External Data มาใช้บน Excel ได้


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ใช้งาน Excel ด้วยมือมากกว่าเครื่องมือ ทำให้ใช้เวลานานมากกว่าที่งานจะสำเร็จออกมา และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้นแบบอัตโนมัติ   

ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel แบบครอบคลุม (เช่น การป้อนข้อมูล การจัดรูปแบบตาราง การคำนวณด้วยสูตรฟังก์ชัน รายละเอียดการจัดเรียงข้อมูล รายละเอียดการกรองข้อมูล รายละเอียดการสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ รายละเอียดการสร้างกราฟในแบบต่างๆ เป็นต้น)

ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel

ผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องทำรายงานเสนอผู้บริหารในเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis)

ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้งาน PivotTable เพื่อทำรายงาน/วิเคราะห์ข้อมูล อย่างชาญฉลาด ง่ายและเร็ว แบบReal Time


สนใจหลักสูตรอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vworksmart.com 

 

**เป็นเพื่อนกับเราได้ใน https://www.facebook.com/vworksmart เพื่อติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ โปรโมชั่นดีๆ หลักสูตรใหม่ๆของ V Work Smart ได้ก่อนใคร**

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มกราคม 2563 9.00 -16.00 น.

จัดโดย

V Work Smart Company Limited
เบอร์ติดต่อ : 02 392 8188-9 , 061 168 8825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 377 ครั้ง